POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE,

která se uskuteční v neděli 10. března 2019 ve 13.30 hodin v Sokolovně v Metylovicích

Program volební valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice

 1. Zahájení
 2. Schválení programu volební valné hromady
 3. Zpráva mandátové, návrhové a volební komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady z 12.3.2018
 5. Zpráva starosty o činnosti TJ Sokol za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2019
 6.  Zprávy předsedů oddílů a odboru všestrannosti
 7. zpráva oddílu stolního tenisu
 8. zpráva oddílu badmintonu
 9. zpráva oddílu šachy
 10. zpráva odboru všestrannosti
 11. zpráva divadelního souboru
 12. Zpráva o hospodaření TJ za uplynulé období a návrh rozpočtu na rok 2019
 13. Zpráva předsedkyně kontrolní komise
 14. Různé
 15.  Diskuse
 16.  Zpráva mandátové komise
 17.  Volby
 18.  Návrh a schválení usnesení
 19.  Závěr

Poté následuje občerstvení a volná zábava

V Metylovicích 22.2.2019 

Milan Hajdušek,

     starosta TJ Sokol Metylovice

Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist