O nás – TJ Sokol Metylovice

Vítáme Vás na webových stránkách naší Tělocvičné jednoty. Prvořadým posláním jednoty je zajistit volnočasovou aktivitu pro děti, mládež i dospělé v oddílech stolního tenisu, badmintonu a všestrannosti. Nově byl založen oddíl šachu (prosinec 2016) a činnost zahájil i divadelní soubor (leden 2017).

Tělocvičná jednota Sokol Metylovice je základní organizační jednotkou hlavního spolku České obce sokolské jako pobočný spolek s právní subjektivitou, sdružený v  Sokolské župě Moravskoslezské.

Tělocvičná jednota Sokol Metylovice byla založena v listopadu 1912. Budova Sokolovny byla v lednu 1923 odkoupena od místní podnikatelky Antonie Bílkové, která ji původně postavila jako dílnu na zpracovávání kožařských výrobků. Jednota budovu upravila a již v červenci roku 1923 otevřela pro veřejnost. Od té doby sloužila bohaté sportovní, kulturní a společenské činnosti. Po únorovém puči v roce 1948 je činnost České obce sokolské na dalších více než 45 let činnost pozastavena. Po tomto direktivním zániku ČOS byla naše Tělocvičná jednota na počátku padesátých let přejmenována na Tělovýchovnou jednotu Sokol Metylovice a nuceně fungovala pod centrálním řízením ČSTV. Ta měla rozhodně jiné ideje, než vymýšlel zakladatel sokolstva, dr. Miroslav Tyrš.

Nicméně působení Tělovýchovné jednoty Sokol Metylovice je vcelku pozitivní, v rámci možnosti vytvářela pro místní občany podmínky pro sportovní, kulturní a společenskou činnost.

V létech 1970 – 1980 prochází budova Sokolovny radikální přestavbou. Obrovské finanční problémy s dokončením přestavby zpozdí rekonstrukci o cca 8 roků.

Po přeměně politického systému v roce 1989 nastává čas ke změnám. V roce 1990 je fungování České obce sokolské obnoveno. Ta požádala v rámci restitucí koncem roku 1991 o navrácení Sokolovny a pozemků, které byly ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice, před vynuceným přechodem k ČSTV. V roce 1994 probíhá soudní spor ČOS proti Tělovýchovné jednotě Metylovice a Českým svazem tělesné výchovy na straně druhé. V roce 1998 je to další soudní spor mezi ČOS a Obci Metylovice. Oba rozsudky daly zapravdu nárokům České obce sokolské na navrácení majetku.

Čtěte více

V roce 1998 Sokolovna s částí pozemků definitivně připadla České obce sokolské. Některé bývalé sokolské pozemky však, zůstaly ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty, neboť bylo o ně nepřesně požádáno. (velký prostor vlevo před Sokolovnou, bývalé volejbalové kurty za školou)

Zároveň v roce 1998 byla sokolská Tělocvičná jednota v Metylovicích znovu obnovena a přihlásila se k České obci sokolské; nyní jako pobočný spolek. V roce 1999 Česká obec sokolská daruje Tělocvičné jednotě objekt Sokolovny a velkou část přilehlých pozemků, které ČOS získala v restituci po vyhraných soudních sporech. Současně byl majetek zapsán Sokolu Metylovice do Katastru nemovitostí. V darovací smlouvě je vymezena podmínka, že objekt bude sloužit převážně sportovní a kulturní činnosti Sokola. Další podmínkou smlouvy je skutečnost, že Sokol Metylovice si musí při právních úkonech (pronájmu, prodeji, darování, zřízení věcného břemene) vyžádat předchozí souhlas ČOS Praha.

V létech 1998 – 2007 fungovaly v naší vesnici 2 organizace pod stejnými zkratkami TJ Sokol Metylovice, rozdíl byl jen v slůvkách Tělocvičná a Tělovýchovná a v rozdílnosti řízení sportovních centrál.

V roce 2007 změnila Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice statut, stala se občanským sdružením a přejmenovala se na Sportovní klub Metylovice.

Z této pomíchané historie zůstaly různé výklady historie, některé rozdílné náhledy na zásadní věci a různý výklad dějů a činnosti. Ostatně nejen ideje, ale i spory o majetek dovedou vyvolat emoce a vášně. Nestranné soudy však již před více než 15 lety rozhodly o vlastnictví pozemků a objektu Sokolovny a obě organizace, byť s trochou skrytého pocitu nespravedlnosti, se s tím snad už naučily žít. Dnes TJ Sokol a Sportovní klub bezproblémově spolupracují a snaží se, navzájem si pomáhat.

V květnu 2010 uzavřela Tělocvičná jednota Sokol se souhlasem ČOS s Obecním úřadem Metylovice dlouhodobou nájemní smlouvu na 15 let.

Tento vztah umožnil TJ Sokol získat ekologickou dotaci ze Státního fondu životního prostředí na Zateplení a výměnu zdroje tepla za nízkoemisní zdroj v objektu TJ Sokol Metylovice v rozsahu 4 800 000 Kč. Dále Obec Metylovice získala přes Místní akční skupinu dotaci na Výměnu podlahy, obložení a nové osvětlení v tělocvičně v rozsahu 1 400 000 Kč.

Na podzim roku 2013 byla Sokolovna zásadním způsobem rekonstruována za více než 7 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, že na uvedení Sokolovny do současného stavu bylo v poslední době vynaloženo nemalé úsilí, je zájmem jednoty a Obecního úřadu udržet majetek v řádném stavu, aby mohl sloužit všem občanům Metylovic co nejdéle.

Objekt Sokolovny je tvořen tělocvičnou s nářaďovnou. Dále kinosálem (bývalé kino) se stupňovitým hledištěm a balkonem, až pro 180 návštěvníků, malým parketem, prostorným jevištěm. V poschodí je umístěna vinárna Sokol s kuchyní.

Členové TJ Sokol využívají útulnou nadstandardně zařízenou klubovnu. V budově je k dispozici internet.

V současné době (2017) má Tělocvičná jednota Sokol na 60 členů z toho asi pětinu mládeže.

Mezi Valnými hromadami řídí činnost TJ 7 – členný výbor.
Provozuje činnost v oddílech stolního tenisu, badmintonu, šachu a odboru všestrannosti.
Při TJ funguje i divadelní kroužek.

V současné době objekt Sokolovny slouží kromě sportu především k těmto účelům: akcím pořádaných Obecním úřadem, akcím pořádaných místní Základní školou majora Ambrože Bílka. Hraje se divadlo, pravidelně se pořádají plesy a taneční zábavy spolků v obci, jakož i dalším kulturním a společenským akcím. Už desítky let slouží i místní škole k tělocviku dětí. Nyní ji využívají nejen Sokoli, čí sportovci ze Sportovního klubu, ale všechny spolky, které o to projeví zájem, a pochopitelně i občané Metylovic.

Dodatkem byla Nájemní smlouva mezi TJ Sokol a Obcí Metylovice prodloužená až do roku 2035.

„Hrdí po vítězstvích, věrni po porážkách.“

Našemu Sokolu je více než sto let. Je to hodně nebo málo? Historicky doba velice krátká, z hlediska lidského asi tak čtyři generace. Čtyři generace sportovních, tělovýchovných a kulturních nadšenců; žen, mužů i mládeže, vyznavačů fyzických aktivit, kulturních potřeb a mravních ideí.

Je to sto let jásotu, ekonomických problémů, válečných beznadějí, vstávání z popela a prachu, překonávání sebe sama. Sto let usilovné práce pro jiné a sto let nadšení pro sebe.

Dnes více než dříve, pamatujme na hesla sokolských zakladatelů Tyrše a Fügnera:

„Ni zisk, ni slávu.“

Tužme se!

Milan Hajdušek, starosta TJ Sokol Metylovice


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist