Pavel Navrátil

Sokolská činnost pozastavena

Z důvodu stavu nouze se celá sokolovna musela uzavřít, takže tělocvična i prostor kinosálu zejí posledních pár týdnů prázdnotou. Veškeré sportovní i kulturní činnosti se zastavily a náhle byli mnozí z nás bez svého oblíbeného koníčka či fyzického vybití. Bohužel tato celosvětová událost i logicky negativně ovlivnila naše řady. S momentální nejistotou kdy se zase brány sokolovny otevřou, žádný ze spolků neví, zda se z jejich tréninků či zápasů ještě v této jarní části sezóny odehrají.

Soutěž stolního tenisu byla ukončena. Mrzelo nás to hlavně u ping pongového „B“ mužstva, které mělo na jaře výbornou formu a jistou účast v baráži o postup. Ta se neodehraje, takže nepostoupíme. Škoda, ale za rok to už jistě vyjde.

V bledě modrém je na tom také oddíl šachu, který je rovněž soutěžní. Šachisté alespoň hrají z domova proti  počítači, nebo proti sobě přes speciální šachové aplikace.

Oddíly všestrannosti a badmintonu jsou na tom o malinko lepé, ale pouze z hlediska toho, že nejsou soutěžní a nemusí řešit postupy a tabulky, ale i tak přichází o své tréninky v prostorách tělocvičny, což je po všech stránkách škoda.

Omezení pohybu také zasáhlo náš divadelní spolek Sokol na prknech. Po novém roce se naši herci a herečky opět sešli, aby nacvičili novou hru. Loňský rok byl pro naše divadelníky extrémně náročný. Stihli jsme odehrát postupně všechny naše tři představení, a sice premiéru nové hry, reprízu „Vraždy a něžnosti“ na divadelním festivale ochotníků v Luhačovicích a reprízu hry „S tvojí dcerou ne“ v Malenovicích na divadelním festivale Figa Borová. Čas na novou hru se tedy udělal až po Vánocích. Jak mnozí zajisté víte, premiéru a reprízy našich představení se snažíme odehrát pro naše diváky vždy na jaře nebo nejpozději začátkem léta.  Toto bylo v plánu i letos, ale nyní to vypadá, že premiéru budeme muset odložit až na podzim či konec roku.

Koronavirus se také postaral o zrušení přednášky „Jsme ve vesmíru sami?“, kterou měl vést Mgr. Jaroslav Vrba. Toto zrušení hodně zamrzelo, poněvadž potencionální účast se odhadovala podle ohlasů na plný kinosál, což by činilo přes sto posluchačů. To bylo zapříčiněno vynaložením množstvím času na propagaci a věcmi okolo, takže zklamání bylo o to větší. Zde také doufáme, že slíbenou přednášku se nám podaří do konce roku uskutečnit a uspokojit všechny nadšence vesmíru.

Ani v této době však nezahálíme. Šijeme roušky. Zpočátku, spíše jen tak pro sebe, později i pro ostatní občany. Do konce března jsme na Obecní úřad donesli bezmála sto roušek, které byly rozdány seniorům a potřebným. Nejvíce jich ušila Kamila Hajdušková. (obr. 1)

Chtěli bychom také poděkovat našim členům, kteří nás chrání  v první linií v boji s koronavirem. Lence Schmidtové, sestřičce v nemocnici v FM, MUDr. Zbyňkovi Luňáčkovi, praktickému lékaři ve Frýdlantu n.O. a Milanu Kubalákovi, řidiči záchranky v Nemocnici FM. Jak je známe, tak jsou jistě ti z nejobětavějších.

Všichni doufáme, že epidemie brzo skončí. Je možné, že v momentě, kdy tento článek čtete se  náš sportovní a kulturní život vrací pomalu zpět.

A na závěr jedna dobrá zpráva. Mezi potokem a parkovištěm před Sokolovnou je zasazen od můstku k můstku nový habrový plot. Ať roste!

Mějte se zdravě! 

Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice

POZOR! Přednáška Jsme ve vesmíru sami? – ZRUŠENO!

Kvůli nařízení státu o zrušení kulturních, sportovních, vzdělávacích aj. akcích nad 30 osob jsme nuceni dnešní přednášku zrušit. Věříme, že až se situace uklidní, najdeme pro tuto přednášku nový termín.

Děkujeme za pochopení!

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE,

která se uskuteční v neděli 1. března 2020 ve 13.30 hodin v Sokolovně v Metylovicích

Program  valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice

 1. Zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady TJ z 10.3.2019
 5. Zpráva starosty o činnosti TJ Sokol za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2020
 6.  Zprávy předsedů oddílů a odboru všestrannosti
 7. zpráva oddílu stolního tenisu
 8. zpráva oddílu badmintonu
 9. zpráva oddílu šachu
 10. zpráva odboru všestrannosti
 11. zpráva divadelního souboru
 12. Zpráva o hospodaření TJ za uplynulé období a návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Zpráva předsedy Kontrolní komise
 14. Schválení nové Nájemní smlouvy mezi TJ Sokol a Obci Metylovice
 15.  Schválení Pachtovní smlouvy mezi TJ Sokol a Davidem Pavelkem
 16.  Různé
 17.  Diskuse
 18.  Zpráva mandátové komise
 19.  Návrh a schválení usnesení
 20.  Závěr

Poté následuje občerstvení a volná zábava

V Metylovicích 12. 2. 2020

Pavel Navrátil,

     starosta TJ Sokol Metylovice

Divadelní hra S tvojí dcerou ne

TJ SOKOL METYLOVICE, divadelní spolek „SOKOL NA PRKNECH“

Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE

Místo představení: Sokolovna v Metylovicích

Termín představení: neděle 24. listopadu 2019 v 17 hodin

Délka představení: cca 2 hodiny i s přestávkou (cca 15 minut)

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, nutno zakoupit předem na Obecním 

                úřadě v Metylovicích u p.Vrbové, tel.  737 345 110

HRAJÍ:

Eva Foldynová – LIBUŠE                        Režie: David Hyšpler

Kamila Hyšplerová – ALICE                   Osvětlení : Jiří Mačejovský

Pavlína Navrátilová – SANDRA             Zvuk: Miroslav Němec

Martin Karteczka – LUBOŠ                   Nápověda: Irena Drnková

David Hyšpler – RUDLA

Jan Izvorský – ROBIN

Pavel Navrátil – ZLODĚJ

Stručný obsah hry

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh dvou docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou MŠ a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl.

O autorovi

Antonín Procházka, herec, dramatik a režisér, se narodil v roce 1953 v muzikantské rodině v Kroměříži. Z recese se přihlásil na DAMU a byl přijat. Do souboru plzeňské činohry nastoupil hned po absolutoriu v roce 1977. Následuje galerie téměř šedesáti postav. Působí převážně v Plzni, hostoval v Národním divadle v Praze. Na svém kontě má řadu filmových a televizních rolí, spolupracuje i s rozhlasem. Napsal třináct divadelních her. Některé byly zfilmovány a hrají se v zahraničí. Režíroval v mnoha českých divadlech. Píše výhradně komedie, protože je přesvědčen, že “nic jiného neumí” a ví, jak je pro každou dobu smích nutný. Umí napsat vtipný dialog a komediální situace, které většinou gradují až do grotesky.

DIVADELNÍ SPOLEK „SOKOL NA PRKNECH“

Metylovští Sokoli začali hrát divadlo již za Rakousko-Uherska. Svou první hru odehráli  v roce 1913. Od dvacátých let minulého století se hrálo v Metylovicích dokonce i několik představení ročně. Představení byla vždy hojně navštěvována.

Absolutním vrcholem bylo v roce 1959 nastudování jednoaktové opery Viléma Blodka „V studni“ s vlastním orchestrem a sbory. Bohužel vše skončilo před 56 léty v roce 1963, kdy sokolští ochotníci dohráli svou poslední hru „Lucerna“.

Ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“ vznikl koncem roku 2016 z řad členů TJ Sokol. Snaží se oživit bohatou a dlouhou sokolskou divadelní tradici v Metylovicích.

Po mnoha letech snažení se vykrystalizovali opravdoví nadšenci, kteří zkoušejí, co to obnáší hrát divadlo. A někteří zjistili, že zabírá strašně hodně času, těžce definovatelný stres, nadměrnou nervozitu, nejistotu z výsledku a další hrozné věci, ale adrenalinová touha zkusit hrát divadlo a uspět, je silnější. Přitom, nikdo neměl s divadlem jakoukoliv zkušenost, včetně pana režiséra.

K premiéře byla dlouhá cesta i z technického hlediska. Zásadním způsobem jsme museli obměnit jevištní osvětlení, instalovat kvalitní ozvučení, vyrobit kulisy, sehnat rekvizity, apod.

Většinou si vše děláme sami a „žijeme“ z příjmů ze vstupného. V rámci možností nám také pomáhá Zastupitelstvo obce Metylovice. Finančně se spolupodílelo na technické modernizaci divadelního prostoru, aby se podívaná dostala vizuálně a zvukově na úroveň doby. Vždyť pořad stejné jeviště slouží divadelníkům bezmála 100 let!

V květnu 2017 se nový spolek představil se svou první hrou s názvem „S tvojí dcerou ne“ od Antonína Procházky. Zhlédlo ji v pěti domácích představeních přes 600 diváků.

V divadelní sezóně 2018 jsme odehráli se hrou A. Procházky „Vraždy a něžnosti“  čtyři  domácí představení v kinosále naší Sokolovny,

Dále jsme vystoupili v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí a v sousedních Palkovicích. Tuto hru vidělo celkem více než 800 diváků a ohlas byl opět velice příznivý.

V sezóně 2019 jsme vyměnili autora a nastudovali hru Patrika Hartla „Hovory o štěstí mezi čtyřma očima“. Odehráli jsme ji v Metylovicích 4 x, vždy bylo vyprodáno. Dosavadním vrcholem naší činnosti bylo letošní červnové vystoupení při příležitosti festivalu „Luhačovická divadelní sešlost“, na který jsme byli pozváni. Byla to pro nás veliká čest a závazek. Znovu jsme si nastudovali hru A. Procházky „Vraždy a něžnosti“. Představení v Lázeňském divadle v Luhačovicích se nám mimořádně povedlo, což ocenilo více než 160 přítomných diváků i samotní pořadatelé festivalu.

Koncem října jsme velmi úspěšně vystoupili na 1. ročníku festivalu ochotnických divadel FIGA BOROVÁ v Malenovicích. Hráli jsme tam náš premiérový titul „S tvoji dcerou ne“.

Stejný titul jsme výborně odehráli 9.11.2019 v Palkovicích a sezónu uzavíráme 24.11. doma v Metylovicích.  Vždy bylo na nás plné hlediště.

 Věřte, že se dnes budeme snažit podat co nejlepší výkon, aby se Vám i nám představení líbilo.

M. Hajdušek, vedoucí divadelního spolku