100 let tělovýchovy a sportu

V Metylovicích se sportuje již více než 100 let.

První tělocvičnou jednotou v naší obci byla  od září 1912 TJ OREL. Její  jádro tvořila převážně katolická sportovní mládež.

O tři měsíce později  vzniká  v listopadu 1912 Tělocvičná jednota Sokol.  Členstvo tvořili především řemeslníci.

Navíc v květnu 1921 je založena Dělnická tělocvičná jednota  (DTJ). Již sám název napovídá,  koho nejvíce sdružovala.

Všechny tyto spolky měly v náplní činnosti více něž jen samotný sport. Měly za úkol vést své členy k demokracií, vlastenectví, morálním hodnotám, bohaté kulturní a společenské činnosti.

Všechna jednoty měly velmi těžký život, byly chudé,  bojovaly s nedostatkem financí, , ale když se něco povedlo, dovedli se z toho upřímně radovat. Jejich zápal a nadšení pro spolkovou činnost bychom jim mohli závidět. Snažili se užít těžkého života co nejvíce. Rivalita a řevnivost mezi spolky byla, ale v mezích normálu. Přechody cvičenců mezi jednotami byly běžné. Tato konkurence však měla spíše pozitivní vliv.

Zásadní problém pro všechny  jednoty nastal s příchodem totalitních režimů (nacismu a komunismu).

V době války byly všechny podobné spolky zakázány a nevyvíjely žádnou činnost.

Po válce byl spolkový život obnoven, ale neměl dlouhého trvání.

V roce 1948 došlo k direktivnímu  sjednocení tělovýchovy v Československé lidové republice. Zůstala jen jedna organizace. Původní zastřešující organizaci České obci sokolské byla zastavena činnost.

Orel byl v Metylovicích zrušen v roce 1948 a DTJ  v roce 1950.

Sokol přešel pod  budoucí Československý svaz tělesné výchovy. Byl přejmenován na Tělovýchovnou jednotu Sokol Metylovice.

Ta fungovala do roku 2007, poté se změnila na občanské sdružení Sportovní klub Metylovice. Pod tímto názvem úspěšně funguje dodnes.

Samotná Tělocvičná jednota  Sokol byla v Metylovicích znovu obnovena v roce 1999 a vyvíjí plnohodnotnou spolkovou činnost.


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist