100 let od založení Sokola 1912 – 2012

V neděli 25. listopadu 2012 se uskutečnilo v kinosále Sokolovny Vzpomínkové odpoledne při příležitosti 100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol v Metylovicích. Přesněji to bylo 100 let a jeden den.  Organizátory byla Tělocvičná jednota Sokol Metylovice a Sportovní klub Metylovice.  Ten sice samostatně funguje jen 5 let, ale kořeny má stoleté, neboť vzešel ze sokolského hnutí. Celá slavnost byla pojata jako 100 let, tělovýchovy, sportu a kultury v Metylovicích. 100 let v pohybu.

Mnozí současní i bývalí členové, ať jsou nyní formálně členy TJ čí SK, tak měli hezkou příležitost setkat se svými kamarádkami, kamarády, známými a zavzpomínat na dobu, kdy byli aktivními členy Sokola. Potkali se tu mladí i ti dříve narození. Například pan Mojmír Bílek je v Sokole od svých 6 let, a při svém věku 83 let, a o sportovní činnost v Metylovicích se stále velice zajímá.

Při této ojedinělé příležitosti nechyběli ani zástupci Sokolské župy Moravskoslezské, a také představitelé obce a dalších spolků, v čele se starostou obce Ing. Lukášem Halatou.

Všechny přivítal starosta TJ Milan Hajdušek. V první části odpoledne pomoci slova a promítáním historických fotografií a dokumentů na plátno bývalého kina, provedl stručně návštěvníky stoletou historií jednoty a připomněl, jak mnohdy těžce a klopotně se žilo sokolům v jejím boji za vzestup, který se měnil občas i v boj o přežití. Poukázal i na chvíle snadnější a veselejší. Bylo s poctou vzpomenuto i těch, kteří se současnosti nedožili.

Poté zpestřili slavnost svým vystoupením seniorky a senioři v sokolských stejnokrojích z taneční skupiny Odra při Sokolu Vítkovice. Ti se pravidelným tréninkem udržují v dobré fyzické a duševní kondici.  Jejich vystoupení se opravdu líbilo.

Dále přítomné seznámil s velmi bohatou činností Sportovního klubu jeho předseda Ing. Radomír Kulhánek.

Znovu vystoupila taneční skupina Odra, ale tentokrát její mladší odnož. Představili metylovským divákům skladbu, se kterou vystoupil v tomto roce na 15. Všesokolském sletu v Praze. I ta se líbila.

V další části promluvil jednatel Tělocvičné jednoty Sokol Ing. Arch. Aleš Bílek. Stručně připomněl, proč se TJ znovu přihlásila pod Českou obec sokolskou a povyprávěl, jak se jednotě daří dnes a co všechno vykonala.

V závěru pozdravil návštěvníky jednatel sokolské župy dr. Josef Přibyl. Spolu s hospodářem župy Zdenkem Jakubkem, předali starostovi TJ Milanu Hajduškovi diplom při příležitosti 150 let Sokola.

Ten v  úplném závěru poděkoval všem za odvedenou práci v metylovské tělovýchově a sportu a popřál všem, mnoho zdraví, pohody a úspěchů.

Pak se již v tělocvičně podával guláš, pivo a vše ostatní, co na takovou oslavu patří. Tam se slavnostní Vzpomínkové odpoledne změnilo v neoficiální vzpomínkový podvečer.


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist