Divadelní soubor

Sokolské  divadlo se hrálo v Metylovicích již od roku 1913. Každoročně i několik představení. Souběžně fungovalo v hostinci “Na Čihadle” i ochotnické divadlo při TJ Orel. To ukončilo svou činnost v r 1947.

Ochotnické divadlo při TJ Sokol však pokračovalo stále. Vrcholem sokolských divadelníků bylo v roce 1959 nastudování jednoaktové opery Viléma Blodka „V studni“, s vlastním orchestrem a sbory. Celkem vystoupilo 27 hudebníků a 48 zpěváků! Drtivá většina účinkujících byla z Metylovic. Poté došlo ke stagnaci a  od roku 1963 se divadlo nehraje.

Je přáním výboru TJ Sokol tuto činnost obnovit, ale již několik let se nám nedaří založit při TJ Sokol divadelní soubor. Vinou v uplynulém roce 2013 byla nepřízeň osudu. Za prvé se zpozdila o cca 2 – 3 měsíce rekonstrukce Sokolovny. Byla dost komplikovaná a pohltila veškerý čas a energií. Rozhodně nebyl prostor na nějaké další aktivity a navíc jeviště a kinosál byly znovu, jak  po bombardování.

Za druhé, naše předpokládaná vůdčí osoba měla ve 2. polovině roku zdravotní problémy, byla na operaci a tady moc dalších režisérů není.  Cizí divadelníky nechceme, i když by to byla cesta schůdná.  Zkoušeli  jsme s místostarostou TJ Jirkou Liberdou oslovit další metylovské adepty, ale nějak to nevyšlo.

Sám jsem velmi zvědav, jak to bude probíhat. Věřím, že jsme odsouzeni k úspěchu, a po více než padesáti létech obnovíme slavnou tradici sokolského divadla.

Při rekonstrukci jsme se na vlastní náklady pustili spolu s pracovníky Obecního úřadu do úprav jeviště. Těm, kteří se zúčastnili brigád, děkuji.

Minulá hlavní příčina  – vystěhovat prostor jeviště (stoly, židle) se nyní stala podružnou. Dole v suterénu je dostatek místa, aby tam po většinu roku mohly být vystěhovány.

Nyní je jeviště v solidním stavu, vůbec nic nebrání na něm odehrát na úrovni odehrát divadelní představení, tak jak to například úspěšně dokázaly o vánocích děti z naší základní školy.                            

Milan Hajdušek, březen 2014

DIVADELNÍ SPOLEK ZALOŽEN

Po velkých peripetiích byla na konci roku 2016 založen divadelní spolek při TJ Sokol. Vedoucím souboru je Milan Hajdušek, režisérem je David Hyšpler. Pro oba je to nová role, která je jistě zaktivizuje k takovému úsilí, aby se dílo zdařilo a vyústilo v premiéru na „prknech, jež znamenají svět“ Rádi bychom hráli ochotnické divadlo jak pro potěšení diváků, tak i divadelníků.Nutno poděkovat, také členům Obecního zastupitelstva, kteří schválili v Obecním zastupitelstvu grant na divadelní osvětlení s digitálním osvětlovacím pultem. Ten v současnosti již instaluje pan Jiří Mačejovský ml. Nyní se vedou jednání se známým českým dramatikem Antonínem Procházkou o povolení k provozování jeho her. Zároveň se dává dohromady i herecké obsazení. První zkoušky by mohly začít koncem ledna a nová komedie by měla mít premiéru koncem dubna.                

Milan Hajdušek, leden 2017

DIVADELNÍ SPOLEK MÁ SVŮJ NÁZEV A NOVÉ LOGO

Je dobrým a účelným zvykem pojmenovat věci a aktivity. Nejinak tomu bylo i v případě divadelního spolku. Herci a lidé kolem si vybrali návrh Pavla Navrátila SOKOL NA PRKNECH.  Námět pro nové logo navrhl Milan Hajdušek. To graficky vylepšil a zpracoval Jarda Kocourek. S novým logem i názvem vládne spokojenost.

 


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Milan Hajdušek
Spojte se s námi
TOPlist