Obnova TJ Sokol po roce 1999

Po přeměně politického systému v roce 1989 nastává čas ke změnám. V roce 1990 je fungování České obce sokolské obnoveno. Ta požádala v rámci restitucí koncem roku 1991 o navrácení Sokolovny a pozemků, které byly ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice, před vynuceným přechodem k ČSTV. V roce 1994 probíhá soudní spor ČOS na straně jedné a proti Tělovýchovné jednotě Metylovice a Českým svazem tělesné výchovy na straně druhé. Česká obec sokolská tento soud vyhrává.

V roce 1998 je to další soudní spor mezi ČOS a Obci Metylovice.

Okresní soud ve Frýdku Místku v dubnu 1998 pravomocně rozhodl ve věci určení vlastnictví, že Česká obec sokolská v Praze je vlastníkem Sokolovny a velké části přilehlých pozemků. Hlavním důvodem, laicky řečeno, byly podstatné vady smluv při přepisu z vlastnictví TJ Sokol na MěNV Frýdlant v roce 1978, které způsobily jejich neplatnost. Tudíž nemohly přejít při delimitaci majetku na obec Metylovice. Námitky Obce Metylovice Okresní soud neuznal.

Oba rozsudky tedy daly zapravdu nárokům České obce sokolské na navrácení majetku.

V roce 1998 Sokolovna s částí pozemků definitivně připadla České obce sokolské. Některé bývalé sokolské pozemky však, zůstaly ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty, neboť bylo o ně nepřesně požádáno. (velký prostor vlevo před Sokolovnou, bývalé volejbalové kurty za školou)

Koncem roku 1998 byla sokolská Tělocvičná jednota v Metylovicích znovu obnovena a přihlásila se k České obci sokolské; Vznik nového subjektu uspíšil ukončení soudního řízení.

29. 1. 1999 byla Tělocvičná jednota Sokol Metylovice zaregistrována. a je organizační složkou České obci sokolské. V roce 1999 Česká obec sokolská daruje Tělocvičné jednotě objekt Sokolovny a velkou část přilehlých pozemků, které ČOS získala v restituci po vyhraných soudních sporech. Současně byl majetek zapsán Sokolu Metylovice do Katastru nemovitostí. V darovací smlouvě je vymezena podmínka, že objekt bude sloužit převážně sportovní a kulturní činnosti Sokola. Další podmínkou smlouvy je skutečnost, že Sokol Metylovice si musí při právních úkonech (pronájmu, prodeji, darování, zřízení věcného břemene) vyžádat předchozí souhlas ČOS Praha.

Objekt Sokolovny byl ve špatném stavu, byla nutná okamžitá náprava.

V neskutečně krátkém čase se podařil zajistit finanční prostředky, 21.9. 1999 se podepsala smlouva o sdružení na 450 000 Kč a přistoupilo se k opravě sokolovny.

Podíly na opravě

  • 218 000 Kč – Obec Metylovice a sponzoři
  • 200 000 Kč – Česká obec sokolská Praha, peníze poslali ihned a umožnili zaplatit zálohu
  • 68 000 Kč – Tělocvičná jednota Sokol Metylovice, z toho 11 000 Kč darů od občanů a   spolků,
  • 40 000 Kč – půjčka
  • 27 000 Kč – doplatek Moravskoslezská župa

Za úspěch a rychlost celé akce je nutno poděkovat ing. Vojtěchu Adámkovi, starostovi Moravskoslezské župy, za osobní nasazení při jednání v Praze, ing. Pavlu Spustovi, starostovi obce Metylovice, za vstřícné jednání a pochopení ze strany obce a členům Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty za pomoc.

Od r. 1999 jsou v Metylovicích dva právní subjekty. Tělocvičná jednota má svá závodní družstva má přihlášena v soutěžích ČOS i v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV, Tělovýchovná jednota je samostatné občanské sdružení se sportovním zaměřením s družstvy přihlášenými v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV. Členské základny obou jsou promíchány a obě jednoty spolupracují a koordinují své záměry. Toto uspořádání má své výhody i nevýhody.

V létech 1998 – 2007 fungovaly v naší vesnici 2 organizace pod stejnými zkratkami TJ Sokol Metylovice, rozdíl byl jen v slůvkách Tělocvičná a Tělovýchovná a v rozdílnosti řízení sportovních centrál.

V roce 2007 změnila Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice statut, stala se občanským sdružením a přejmenovala se na Sportovní klub Metylovice.

Z této pomíchané historie zůstaly různé výklady historie, některé rozdílné náhledy na zásadní věci a různý výklad dějů a činnosti. Ostatně nejen ideje, ale i spory o majetek dovedou vyvolat emoce a vášně. Nestranné soudy však již před více než 15 lety rozhodly o vlastnictví pozemků a objektu Sokolovny a obě organizace, byť s trochou skrytého pocitu nespravedlnosti, se s tím snad už naučily žít. Dnes TJ Sokol a Sportovní klub bezproblémově spolupracují a snaží se, navzájem si pomáhat.

V květnu 2010 uzavřela Tělocvičná jednota Sokol se souhlasem ČOS s Obecním úřadem Metylovice dlouhodobou nájemní smlouvu na 15 let. Ta byla koncem roku 2013 prodloužena až do roku 2030.


Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist