Valná hromada

POZVÁNKA
na Valnou hromadu TJ Sokol Metylovice,

která se uskuteční v neděli 9. února 2014 ve 13.30 hod. v Sokolovně Metylovice ve vinárně SOKOL.
logoSokol500

Program:

 1. Zahájení valné hromady, volba předsednictva, volba zapisovatele a ověřovatelů.
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady z 12.3.2013
 5. Zpráva starosty o činnosti TJ Sokol za uplynulé období a návrh činnosti TJ na rok 2014
 6. Zpráva o hospodaření TJ Sokol za uplynulé období a návrh rozpočtu na 2014
 7. Zprávy člena pověřeného kontrolou a předsedů oddílů a odboru všestrannosti
  • zpráva člena pověřeného kontrolou
  • zpráva odboru všestrannosti
  • zpráva oddílu stolního tenisu
  • zpráva oddílu badmintonu
 8. Schválení dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi TJ Sokol Metylovice a Obci Metylovice ze dne 1.5.2010
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr
Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist