POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE,

která se uskuteční v neděli 1. března 2020 ve 13.30 hodin v Sokolovně v Metylovicích

Program  valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice

 1. Zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady TJ z 10.3.2019
 5. Zpráva starosty o činnosti TJ Sokol za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2020
 6.  Zprávy předsedů oddílů a odboru všestrannosti
 7. zpráva oddílu stolního tenisu
 8. zpráva oddílu badmintonu
 9. zpráva oddílu šachu
 10. zpráva odboru všestrannosti
 11. zpráva divadelního souboru
 12. Zpráva o hospodaření TJ za uplynulé období a návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Zpráva předsedy Kontrolní komise
 14. Schválení nové Nájemní smlouvy mezi TJ Sokol a Obci Metylovice
 15.  Schválení Pachtovní smlouvy mezi TJ Sokol a Davidem Pavelkem
 16.  Různé
 17.  Diskuse
 18.  Zpráva mandátové komise
 19.  Návrh a schválení usnesení
 20.  Závěr

Poté následuje občerstvení a volná zábava

V Metylovicích 12. 2. 2020

Pavel Navrátil,

     starosta TJ Sokol Metylovice

Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist