Pavel Navrátil

POZOR! Přednáška Jsme ve vesmíru sami? – ZRUŠENO!

Kvůli nařízení státu o zrušení kulturních, sportovních, vzdělávacích aj. akcích nad 30 osob jsme nuceni dnešní přednášku zrušit. Věříme, že až se situace uklidní, najdeme pro tuto přednášku nový termín.

Děkujeme za pochopení!

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL METYLOVICE,

která se uskuteční v neděli 1. března 2020 ve 13.30 hodin v Sokolovně v Metylovicích

Program  valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice

 1. Zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady TJ z 10.3.2019
 5. Zpráva starosty o činnosti TJ Sokol za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2020
 6.  Zprávy předsedů oddílů a odboru všestrannosti
 7. zpráva oddílu stolního tenisu
 8. zpráva oddílu badmintonu
 9. zpráva oddílu šachu
 10. zpráva odboru všestrannosti
 11. zpráva divadelního souboru
 12. Zpráva o hospodaření TJ za uplynulé období a návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Zpráva předsedy Kontrolní komise
 14. Schválení nové Nájemní smlouvy mezi TJ Sokol a Obci Metylovice
 15.  Schválení Pachtovní smlouvy mezi TJ Sokol a Davidem Pavelkem
 16.  Různé
 17.  Diskuse
 18.  Zpráva mandátové komise
 19.  Návrh a schválení usnesení
 20.  Závěr

Poté následuje občerstvení a volná zábava

V Metylovicích 12. 2. 2020

Pavel Navrátil,

     starosta TJ Sokol Metylovice

Divadelní hra S tvojí dcerou ne

TJ SOKOL METYLOVICE, divadelní spolek „SOKOL NA PRKNECH“

Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE

Místo představení: Sokolovna v Metylovicích

Termín představení: neděle 24. listopadu 2019 v 17 hodin

Délka představení: cca 2 hodiny i s přestávkou (cca 15 minut)

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, nutno zakoupit předem na Obecním 

                úřadě v Metylovicích u p.Vrbové, tel.  737 345 110

HRAJÍ:

Eva Foldynová – LIBUŠE                        Režie: David Hyšpler

Kamila Hyšplerová – ALICE                   Osvětlení : Jiří Mačejovský

Pavlína Navrátilová – SANDRA             Zvuk: Miroslav Němec

Martin Karteczka – LUBOŠ                   Nápověda: Irena Drnková

David Hyšpler – RUDLA

Jan Izvorský – ROBIN

Pavel Navrátil – ZLODĚJ

Stručný obsah hry

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh dvou docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou MŠ a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl.

O autorovi

Antonín Procházka, herec, dramatik a režisér, se narodil v roce 1953 v muzikantské rodině v Kroměříži. Z recese se přihlásil na DAMU a byl přijat. Do souboru plzeňské činohry nastoupil hned po absolutoriu v roce 1977. Následuje galerie téměř šedesáti postav. Působí převážně v Plzni, hostoval v Národním divadle v Praze. Na svém kontě má řadu filmových a televizních rolí, spolupracuje i s rozhlasem. Napsal třináct divadelních her. Některé byly zfilmovány a hrají se v zahraničí. Režíroval v mnoha českých divadlech. Píše výhradně komedie, protože je přesvědčen, že “nic jiného neumí” a ví, jak je pro každou dobu smích nutný. Umí napsat vtipný dialog a komediální situace, které většinou gradují až do grotesky.

DIVADELNÍ SPOLEK „SOKOL NA PRKNECH“

Metylovští Sokoli začali hrát divadlo již za Rakousko-Uherska. Svou první hru odehráli  v roce 1913. Od dvacátých let minulého století se hrálo v Metylovicích dokonce i několik představení ročně. Představení byla vždy hojně navštěvována.

Absolutním vrcholem bylo v roce 1959 nastudování jednoaktové opery Viléma Blodka „V studni“ s vlastním orchestrem a sbory. Bohužel vše skončilo před 56 léty v roce 1963, kdy sokolští ochotníci dohráli svou poslední hru „Lucerna“.

Ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“ vznikl koncem roku 2016 z řad členů TJ Sokol. Snaží se oživit bohatou a dlouhou sokolskou divadelní tradici v Metylovicích.

Po mnoha letech snažení se vykrystalizovali opravdoví nadšenci, kteří zkoušejí, co to obnáší hrát divadlo. A někteří zjistili, že zabírá strašně hodně času, těžce definovatelný stres, nadměrnou nervozitu, nejistotu z výsledku a další hrozné věci, ale adrenalinová touha zkusit hrát divadlo a uspět, je silnější. Přitom, nikdo neměl s divadlem jakoukoliv zkušenost, včetně pana režiséra.

K premiéře byla dlouhá cesta i z technického hlediska. Zásadním způsobem jsme museli obměnit jevištní osvětlení, instalovat kvalitní ozvučení, vyrobit kulisy, sehnat rekvizity, apod.

Většinou si vše děláme sami a „žijeme“ z příjmů ze vstupného. V rámci možností nám také pomáhá Zastupitelstvo obce Metylovice. Finančně se spolupodílelo na technické modernizaci divadelního prostoru, aby se podívaná dostala vizuálně a zvukově na úroveň doby. Vždyť pořad stejné jeviště slouží divadelníkům bezmála 100 let!

V květnu 2017 se nový spolek představil se svou první hrou s názvem „S tvojí dcerou ne“ od Antonína Procházky. Zhlédlo ji v pěti domácích představeních přes 600 diváků.

V divadelní sezóně 2018 jsme odehráli se hrou A. Procházky „Vraždy a něžnosti“  čtyři  domácí představení v kinosále naší Sokolovny,

Dále jsme vystoupili v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí a v sousedních Palkovicích. Tuto hru vidělo celkem více než 800 diváků a ohlas byl opět velice příznivý.

V sezóně 2019 jsme vyměnili autora a nastudovali hru Patrika Hartla „Hovory o štěstí mezi čtyřma očima“. Odehráli jsme ji v Metylovicích 4 x, vždy bylo vyprodáno. Dosavadním vrcholem naší činnosti bylo letošní červnové vystoupení při příležitosti festivalu „Luhačovická divadelní sešlost“, na který jsme byli pozváni. Byla to pro nás veliká čest a závazek. Znovu jsme si nastudovali hru A. Procházky „Vraždy a něžnosti“. Představení v Lázeňském divadle v Luhačovicích se nám mimořádně povedlo, což ocenilo více než 160 přítomných diváků i samotní pořadatelé festivalu.

Koncem října jsme velmi úspěšně vystoupili na 1. ročníku festivalu ochotnických divadel FIGA BOROVÁ v Malenovicích. Hráli jsme tam náš premiérový titul „S tvoji dcerou ne“.

Stejný titul jsme výborně odehráli 9.11.2019 v Palkovicích a sezónu uzavíráme 24.11. doma v Metylovicích.  Vždy bylo na nás plné hlediště.

 Věřte, že se dnes budeme snažit podat co nejlepší výkon, aby se Vám i nám představení líbilo.

M. Hajdušek, vedoucí divadelního spolku

SOKOL NA PRKNECH VYSTOUPÍ 27. ŘÍJNA V MALENOVICÍCH

Od pátku 25. do neděle 27. října  proběhne v nedalekých  Malenovicích  1. ročník festivalu ochotnických divadel FIGA BOROVÁ. Příznivci amatérského divadla tak mohou oslavit  sté výročí Ochotnického spolku malenovického. SOKOL NA PRKNECH VYSTOUPÍ 27. ŘÍJNA V MALENOVICÍCH

Náš divadelní spolek Sokol na prknech vystoupí v neděli 27. října od 17 hodin v Hospodě Pod Borovou. Odehrajeme tam hru Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. S tímto představením jsme na jaře 2017 svou divadelní činnost začínali. Pozvání na festival si ceníme a herci se na vystoupení těší. Jsme rádi, že si můžeme zahrát na podobné akci, nasbírat nové zkušenosti a zároveň si vyměnit divadelní poznatky s kolegy, ochotníky z blízkého okolí.

Divadelníci se na své vystoupení již od začátku září pečlivě připravuji. Postavili jsme si u nás na jevišti originál kulisy a herci pod vedením režiséra Davida Hyšplera poctivě 2 x týdně zkoušejí. Rádi bychom, kdyby jste si udělali čas a přišli se nás v neděli 27.10. do Malenovic podívat. Potěšilo by nás to.

Samotný festival  FIGA BOROVÁ začne v Hospodě Pod Borovou v pátek 25.10 v 18 hodin slavnostním zahájením, po němž bude následovat „obnovená derniéra“ hry Povídačky o zbojnících aneb Ondráš. Právě tato komedie s folklorními prvky totiž stála v roce 2010 u znovuzrození malenovického souboru. Představení tentokrát doplní živý hudební doprovod cimbálové muziky Kotci.

Sobota bude patřit kyjovickému Divadlu Pod zámkem, které uvede hru Torbena Bettse Kočka v oreganu. Začátek představení je v 18 hodin.

Nedělní odpoledne zahájí od 15 hodin představení dětského divadelního kroužku z malenovického CVČ U Rosníčky a jeho originální ztvárnění klasických bajek.

Rovněž v neděli 27. října vystoupí od 17 hodin náš divadelní spolek Sokol na prknech hrou S tvojí dcerou ne a přehlídku tak uzavře.

Předprodej vstupenek  bude probíhat přes Obecní úřad v Malenovicích a na telefonním čísle 773 982 228. Jednotlivé vstupné je 90,- Kč, permanentka na celý program stojí 200,- Kč.

                                                                                                              Milan Hajdušek

ŠACHISTÉ ZAČÍNAJÍ DALŠÍ SEZÓNU

Koncem října zahájí naši šachisté TJ Sokol Metylovice další sezónu Okresního přeboru v šachu. V předchozích dvou sezónách končili uprostřed tabulky. Tohoto umístění bude v novém ročníku velmi obtížně dosáhnout. Po dvou létech přestoupil z našeho oddílu do vyšší soutěže Petr Vysoglad, který byl jeden z nejlepších hráčů Okresního přeboru a drtivou většinu zápasů zvítězil. Byl zároveň i vedoucím družstva.

Takže hlavním  problémem bylo najít nového vedoucího družstva. Tím se stal Ing Stanislav Žwak z Metylovic. Další úkolem bylo rozšíření hráčské základny. Za náš oddíl budou nově nastupovat Jan Lavrišin,  František Žwak a Miroslav Šálek.

Formou hostování bude u nás také hrát pan Karel Koval (ročník 1921). Dle žebříčku ELO je naším pátým nejlépe hodnoceným hráčem. Autor těchto řádků jej na turnaji v Sokolovně sledoval s obrovským obdivem a respektem. Naopak nejmladším našim šachistou je Natan Žwak (ročník 2010). Věkový rozdíl mezi spoluhráči je tedy 89 let.

Karel Koval přihlíží na utkaní na vedlejší šachovnici

Dále budou u nás působit Lumír Daniš, Miroslav Plesník, Stanislav Žwak,  Tomáš Schenk a Milan Hajdušek

V leté jsme uspořádali 3 kontrolní turnaje. Účast byla velmi povzbudivá a přispěla k vytvoření pospolitého kolektivu.

Hrací dny jsou dle rozlosování v sobotu dopoledne v klubovně TJ Sokol Metylovice. Sezóna trvá do poloviny dubna 2020.

                                                                                             Milan Hajdušek

Kontakt
TJ Sokol Metylovice
Adresa: Metylovice 111, PSČ: 739 49
E-mail: sokol.metylovice@gmail.com
IČO: 683 34 630
Odpovědná osoba: Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice
Spojte se s námi
TOPlist